Izvori

Izvori


Cilj ovog projekta jest omogućiti odraslim predavačima bolje i usmjerenije poučavanje i prilike za učenje kroz uporabu alata koji će biti implementirani kao dio projekta. To je sadržano u skolpu tri rezultata:

  1. Istraživanje potreba u polju obrazovanja odraslih
  2. Metodologija: Opća metodologija – kritičko razmišljanje u medijskom obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije te učenje stranih jezika
  3. Priručnik za obučavanje novih predavača

Predstavlja praktični okvir pristupa prema kritičkom razmišljanju, suvremenim metodama u obrazovanju odraslih (40+ i 60+) te priručnik o tome kako kreirati svoj vlastiti učinkoviti modul. Sastoji se od nekoliko međusobno povezanih dijelova: metodologije, priručnika za poučavatelje i polaznike za opći tečaj te priručnike za poučavatelje i polaznike za tri modula: medijsko obrazovanje, informacijske i komunikacijske tehnologije i učenje stranih jezika.
Oni omogućavaju jasan, razumljiv i primijenjiv uvid u ključne kompetencije u obrazovanju odraslih u odnosu na kritičko razmišljanje. Sadržaj modula, metoda, formi i procedura koje se sve fokusiraju na razvoj kritičkog razmišljanja u području obrazovanja i stvarnih, životnih situacija.
Cijeli set predstavlja jedinstven intelektualni i obrazovni materijal koji je potreban predavačima, profesionalcima i učenjacima, kako danas tako i u budućnosti. Pretpostavljamo kako gore-navedeni materijal ima potencijal služiti kao početna točka za razvoj obrazovanja u nekoliko područja. Ono je skoro potpuno inkluzivan, primijenjiv i privlačan materijal koji može poslužiti u svim institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih.

Priručnik za obrazovanje novih predavača daje učiteljima potrebne smjernice kako raditi primijenjujući NEWS pristup i metodologiju.
Priručnik sadržava upute za poučavanje te kako implementirati tečaj koristeći NEWS metodologiju. Što ga čini posebnim jest to što priručnik koristi aktivnosti iz kurikuluma kako bi podigao svijest o kritičkom mišljenju te kako bi direktno primijenio taj pristup u praksi. Oni uče kako koristiti NEWS metodologiju kroz njezino korištenje. Nadalje, priručnik sadržava tematski posložene izvore i alate te pregled raznih primjera dobre prakse iz svih zemalja, koji mogu poslužiti kao opisni primjeri i inspiracija.

Cijelokupna metodologija i pojedinačne aktivnosti bit će evaluirane u praksi. Sudionici, edukatori iz raznih zemalja, obrazovni opseg i okolina će staviti cijelokupni materijal u praktični dio koji će se tako i evaluirati. Poučavati će se pilot program te će biti dobivena i povratna informacija nakon toga koja je prijeko potrebna: od poučavatelja, ali i samih polaznika.

1. Istraživanje potreba u području obrazovanja odraslih u zemljama partnerima

Preuzmite i PDF u engleskom jeziku: