Vitajte

Cieľom projektu NEWS – New Education with success je spojiť kritické myslenie a inovatívne metódy vzdelávania v metodickom prístupe a sprístupniť ich online skúseným i novým pedagógom dospelých v priamo použiteľnej forme. Okrem všeobecnej metodickej časti budú pripravené konkrétne moduly pre IKT, výučbu cudzích jazykov a mediálnu výchovu.

NEWS je financovaný z programu Erasmus+ ako Strategické partnerstvo v rámci KA2. Partnermi sú organizácie pre vzdelávanie dospelých zo šiestich európskych krajín.

Novinky z NEWS

JÚN 2021
Opäť plánujeme skutočné stretnutia!
Tri skvelé výsledky posledného online stretnutia partnerstva NEWS:
1. v septembri uskutočníme v Chorvátsku skutočné školenie, na ktorom budeme prezentovať, testovať a diskutovať so skúsenými pedagógmi dospelých:našu metodiku implementácie kritického myslenia do vzdelávacích programov pre študentov 45+. Program je pripravený a očakávanie je veľké!
2. príručka, ktorá bude slúžiť ako podnet a návod pre skúsených lektorov vzdelávania dospelých, ako učiť kritické myslenie a metodiku NEWS začínajúcich školiteľov, je v podstate napísaná a bude hotová v júli.
A 3. je skôr vnútorná radosť: v septembri sa v projektovom tíme konečne opäť uvidíme osobne. To, čo sa na začiatku projektu zdalo úplne samozrejmé, je teraz vlastne vrcholom: osobné stretnutie po 1,5 roku výlučne online komunikácie.
APRÍL 2021
NEWS na EPALE
Práve sme dokončili učebné osnovy! Nový nástroj vo vzdelávaní dospelých študentov vo veku 45+ a 60+ sa blíži k svojmu dokončeniu. Tešíme sa na ďalší krok – spustenie našej novej metodiky rozvíjajúcej kritické myslenie. Viac na EPALE.
MAREC 2021
Nádej zostáva …

… že môžeme svoje tréningy viesť so skúsenými a novými dospelými školiteľmi tvárou v tvár, neskôr tento rok. Zhodli sa na tom partneri projektu v spoločnom hlasovaní.
Medzitým boli všetky tematické moduly skontrolované všetkými partnermi a je možné vykonať konečné úpravy. Pokiaľ ide o príručku pre školenie nových pedagógov, je stanovená konečná štruktúra a dohodli sme sa, ako prispejú jednotliví partneri. Príručka je jedinečná tým, že bude využívať aktivity uvedené v učebných osnovách nielen na to, aby si účastníci osvojili vedomosti o kritickom myslení, ale aj na priame uplatnenie prístupu. Naučia sa, ako používať metodiku NEWS tým, že ju budú priamo aplikujú.