Vitajte

Cieľom projektu NEWS – New Education with success je spojiť kritické myslenie a inovatívne metódy vzdelávania v metodickom prístupe a sprístupniť ich online skúseným i novým pedagógom dospelých v priamo použiteľnej forme. Okrem všeobecnej metodickej časti budú pripravené konkrétne moduly pre IKT, výučbu cudzích jazykov a mediálnu výchovu.

NEWS je financovaný z programu Erasmus+ ako Strategické partnerstvo v rámci KA2. Partnermi sú organizácie pre vzdelávanie dospelých zo šiestich európskych krajín.

Novinky z NEWS

ČERVENEC 2022
Záverečné odpočítavanie
Posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v Litve, v spoločnosti Bite AEC. Zhrnuli sme dosiahnuté výsledky, pripravili ďalšie aktivity na šírenie informácií a záverečnú správu a strávili sme skvelý čas s naším skvelým tímom. Trojročný projekt končíme s mnohými pocitmi a myšlienkami: koľko sme sa toho spolu naučili a aké je smutné, že je to naše posledné stretnutie.
FEBRUÁR 2022
NEWS-Školenie pre nových pedagógov
V zasneženom estónskom meste Saaremaa sa uskutočnila naša vzdelávacia aktivita pre budúcich pedagógov dospelých zo všetkých partnerských krajín: Slovenský tím prezentoval modul všeobecnej metodiky NEWS o kritickom myslení vo vzdelávaní dospelých, španielsky tím prezentoval kurz o mediálnej výchove, chorvátsky tím spolu s nemeckým tímom prezentoval modul o učení sa cudzích jazykov a tímy z Litvy a Estónska prezentovali modul o učení sa IT zručností. Pre všetkých účastníkov to bol naozaj nezabudnuteľný a užitočný týždeň! Ďakujeme všetkým za ich prenikavú spätnú väzbu a pripomienky! A samozrejme veľká vďaka patrí skvelým hostiteľom!
DECEMBER 2021
Ďalšie podujatie: Školenie a stretnutie v Estónsku
Všetky projektové tímy sa pripravujú na naše posledné stretnutie: nadnárodný školiaci seminár pre nových školiteľov sa bude konať 24. – 26. januára 2022 a nadnárodné projektové stretnutie sa uskutoční 27. januára 2022 v Estónsku na ostrovoch Saaremaa.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na stretnutie a výučbu nových školiteľov a na sneh v domovskej krajine našich estónskych projektových koordinátorov!
SEPTEMBER 2021
Späť v realite
Mali sme veľmi efektívne stretnutie projektových partnerov, tiež v Čakovci (Chorvátsko) a tvárou v tvár: Vyhodnotili sme výsledky predchádzajúceho nadnárodného školenia so skúsenými lektormi vzdelávania dospelých. Diskutovalo sa o všetkých nejasných otázkach a plánovali sa práce na ďalšie projektové obdobie!
Veľká vďaka pre chorvátsky tím! Boli to takí skvelí hostitelia!
SEPTEMBER 2021
Prvé školenie NEWS

13/09/2021_ Značka 1:
Vzrušujúci život v Chorvátsku, Čakovec v Pučko Otvoreno Učilište Čakovec. Máme za sebou prvé školenie NEWS so skúsenými pedagógmi pre dospelých.
Prvý deň školenia: učíme sa kurz všeobecnej metodiky.

14/09/2021_ Značka2:
Druhý deň školenia. Rozvoj kritického myslenia a skvelá atmosféra! Slovenský tím školiteľov bol úžasný.

15/09/2021_ Značka3:
Náš tretí deň bol plný poznatkov a dojmov: veľmi zaujímavý kurz mediálnej výchovy (ďakujeme, partneri zo Španielska!) a exkurzia dokopy!

16/09/2021_ Značka4 :
Mali sme za sebou štvrtý deň: veľmi aktívne a komplexné úlohy s vyučovaním cudzieho jazyka. Veľká vďaka partnerom z Chorvátska a Nemecka!
17/09/20221_Značka5:
Po piatom dni sme plní vedomostí a skúseností. Estónske a litovské tímy predstavili svoje dobre pripravené IKT materiály. Učebný týždeň sa skončil!

Všetko bolo tak skvelo zorganizované – vďaka chorvátskemu tímu!