Partneri

Partneri

Konzorcium pozostáva zo siedmich organizácií zo šiestich krajín, pričom každá z nich zastáva v projekte špecifickú úlohu na základe svojho odborného zamerania a záujmov.

Estónsko
Kuressaare Gümnaasium

Jeho súčasťou je Vzdelávacie a tréningové centrum Osilia. Jeho poslaním je podpora rozvoja kraja Saare (Saare makond) tým, že poskytuje kvalitné vzdelávanie a konkurencieschopné kurzy, ktoré spĺňajú požiadavky ľudí. Jeho hlavným cieľom je organizovať a poskytovať ďalšie vzdelávanie a neformálne vzdelávanie dospelých v oblasti vrátane odbornej prípravy učiteľov.
Slovensko
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita so svojou 65-ročnou históriou patrí k vedúcim vzdelávacím a vedeckým inštitúciám na Slovensku. Ako jej súčasť Inštitút celoživotného vzdelávania poskytuje študijné programy, ktoré sú postavené na využívaní kritického myslenia, najmä v oblasti mediálnej výchovy a odbornej prípravy zamestnancov univerzity v dlhodobom horizonte. Súčasne sa spolieha na skúsenosti a odbornosť v príprave študijných programov a kurzov pre budúcich univerzitných pedagógov, budúcich učiteľov a odborníkov na vzdelávanie dospelých 45+.+.
Chorvátsko
POU Pucko otvoreno uciliste Cakovec
Verejná vzdelávacia inštitúcia v Čakovci je centrum pre vzdelávanie dospelých založená v roku 1955. Je jednou z najvýznamnejších inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých v Chorvátsku a je členom Chorvátskej asociácie pre vzdelávanie dospelých, ktoré sídli v Záhrebe. Toto celoživotné stredisko sa vždy snažilo spĺňať požiadavky na vzdelávanie v spoločnosti. Stále predstavuje dynamické prostredie, ktoré je otvorené zmenám a situácii v spoločnosti. Na základe nich tvorí svoje vzdelávacie programy a rozvíja sa.
Litva
Bites SMC Vilnius Gabriele Petkevicaite
Vilnius Gabriele Petkevicaite – Bite Adult Education Centre (Bite AEC (Centrum pre vzdelávanie dospelých BITE) bolo založené v roku 1994 podľa modelu dánskych FYN‘S County schools. Motto vzdelávacieho centra znie: Na vzdelávanie nie je nikdy neskoro! Vzdelávacie centrum je určené dospelým, ktorí sa snažia o rozvoj nových zručností a vedomostí, ktoré budú potrebovať vo svojom osobnom a kariérnom raste.
Španielsko
Planeta Ciencias
Planeta Ciencias je nezisková asociácia, ktorá funguje od roku 2005 a využíva inovatívne prvky v metodológii pri vyučovaní vedeckých poznatkov. Vzdelávanie je určené deťom, mládeži a všetkým dospelým prostredníctvom praktických aktivít, počas ktorých si učiaci sa veci priamo skúsia. Hlavná oblasť odborného zamerania je formovať hodnoty (ako kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, aktívne počúvanie, spoluprácu namiesto individualizmu, prácu v skupinách a podobne) prostredníctvom IBL (bádateľsky orientovanej výučby) a vedeckého prístupu.
Nemecko
VHS Krempe e.V.
The Volkshochschule Krempe e.V. existuje v Krempermarsch od roku 1953 ako nezisková organizácia v oblasti neformálneho vzdelávania dospelých a mládeže. Má takmer 500 členov a poskytuje ako jedna z najväčších asociácií kurzy, stretnutia, exkurzie a projekty určené pre verejnosť v oblasti spoločenského života, umenia, kultúry, zdravia, športu a digitálnych médií. Ročne možno hovoriť o tisícke účastníkov a takmer 1400 hodín vyučovania. Organizácia sa snaží vytvoriť vzdelávací program, ktoré reaguje na súčasné potreby účastníkov.
Nemecko
Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH

Wisamar je nezisková vzdelávacia inštitúcia v Lipsku a pôsobí v oblastiach odborného, kultúrneho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Pôsobí na pracovnom trhu, v spoločenskej inklúzii, vo sfére ďalšieho vzdelávania, v EU mobilitách a je súčasne poradca pre mobility, či predstavuje úrad pre rôzne zamerané projekty EU. Cieľom organizácie je podpora vzdelávania, tolerancie a medzinárodných vzťahov vo všetkých oblastiach porozumenia medzi rozdielnymi ľuďmi a kultúrami.