Zdroje

Zdroje


Cieľ projektu je poskytnúť tým, ktorí vedú kurzy a trénujú podporu prostredníctvom efektívnejších prostriedkov na učenie a učenie sa. Konkrétne ide o prostriedky, ktoré sú súčasťou projektu. Nájdeme ich v troch výstupoch::

  1. Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých
  2. Metodológia: všeobecná metodológia a metodológia pre kritické myslenie v mediálnej výchove, IKT a vo vzdelávaní cudzích jazykov
  3. Manuál pre vzdelávanie nových vzdelávacích kapacít

Predstavuje praktického sprievodcu prístupmi ku kritickému mysleniu, modernými tendenciami vo vzdelávaní dospelých 45+ a 60+ a súčasne manuál ako vytvárať vlastné efektívne kurzy. Pozostáva s niekoľkých navzájom prepojených častí: metodológie, príručiek pre učiacich a učiacich sa pre všeobecný kurz a zároveň príručiek pre špecializované moduly v mediálnej výchove, IKT a vzdelávaní v cudzích jazykoch.
Poskytujú prehľadný, zrozumiteľný a praktický náhľad do sveta kľúčových kompetencií v celoživotnom vzdelávaní vo vzťahu ku kritickému mysleniu. Obsah modulov, metódy, formy a postupy sa všetky zameriavajú na rozvoj kritického myslenia v rámci vzdelávania a situácií z praxe.
Celý súbor je jedinečný materiál s intelektuálnym a edukačným kapitálom, ktorý akútne potrebujú učitelia, profesionáli, vedeckí pracovníci teraz a taktiež v budúcnosti. Nazdávame sa, že tento materiál má potenciál stať sa pomysleným odrazovým mostíkom pre rozvoj vo vzdelávaní vo viacerých oblastiach. Materiál je komplexný, praktický a atraktívny nástroj, ktorý si nájde miesto v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelým.

Príručka pre tréning nových edukátorov poskytuje učiteľom nevyhnutné know-how ako pracovať s výstupmi projektu NEWS a metodológiou.
Manuál je vlastne sprievodca tréningom ako zorganizovať a uskutočniť kurz s pomocou metodológie NEWS. Manuál je špeciálny práve v tom, že využíva aktivity z kurikula nielen preto, aby si účastník kurzu uvedomil zmysel kritického myslenia, ale manuál kritické myslenie uplatňuje priamo. Účastníci sa učia ako používať NEWS metodológiu tým, že ju priamo používajú. Popri tom príručka obsahuje tematicky usporiadané zdroje a nástroje spolu s prehľadom príkladov dobrej praxe od všetkých partnerov projektu. Tie slúžia ako ukážky a súčasne ako inšpirácia.

Bude to prax, ktorá nastaví zrkadlo celej metodológii a aktivitám. Účastníci z rozličných krajín, rozdielnych edukačných tradícií a prostredia podrobia celý materiál praktickej skúške a hodnoteniu. Áno, budú učiť v pilotnom kurze podľa nášho materiálu a poskytnú nám spätnú väzbu, ktorú potrebujeme najviac: od učiacich i učiacich sa.

1. Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých v partnerských krajináchStiahnuť ako pdf (v angličtine) NEWS_Survey-of-Needs-in-Adult-Education.pdf

2. Metodológia

Tu si môžete stiahnuť súčasti metodiky NEWS:
Stiahnuť ako pdf (v slovenčine) 1-METHODOLOGY_Slovakia.pdf
Stiahnuť ako pdf (v slovenčine) 2_KRITICKE-MYSLENIE_TRAINER_TRAINEE-Slovakia.pdf
Stiahnuť ako pdf (v slovenčine) 3_IKT_TRAINER_TRAINEE-Slovakia.pdf
Stiahnuť ako pdf (v slovenčine) 4_MEDIA-LITERACY__TRAINER_TRAINEE-Slovakia.pd
Stiahnuť ako pdf (v slovenčine) 5_FOREIGN-lANGUAGES_TRAINER_TRAINEE-Slovakia.pdf

3. Manuál pre vzdelávanie nových vzdelávacích kapacíStiahnuť ako pdf (v slovenčine) NEWS_MANUAL-Slovakia.pdf