Tere tulemast

Projekti NEWS – New Education with success eesmärk on ühendada kriitiline mõtlemine ja innovaatilised haridusmeetodid metodoloogilises lähenemisviisis ning muuta need võrgus kättesaadavaks nii kogenud kui ka uutele täiskasvanute koolitajatele vahetult kasutatavas vormis. Lisaks üldisele metoodilisele osale on olemas konkreetsed moodulid IKT, keeleõppe ja meediahariduse jaoks.

Projekti NEWS rahastatakse programmi Erasmus+ strateegilise partnerluse programmi KA2 raames. Partneriteks on täiskasvanuhariduse organisatsioonid kuuest Euroopa riigist.

Uudised projekti NEWS kohta

JUUNI 2021
Plaanime jälle tõelisi kohtumisi!
Kolm suurepärast tulemust NEWSi partnerluse viimaselt veebipõhiselt kohtumiselt:
1. viime septembris Horvaatias läbi tõelise koolituse, kus tutvustame, katsetame ja arutame koos kogenud täiskasvanute koolitajatega meie metoodikat kriitilise mõtlemise rakendamiseks 45+ õppijatele mõeldud haridusprogrammides. Programm on valmis ja ootusärevus on suur!
2. käsiraamat, mis on stiimuliks ja juhendiks kogenud täiskasvanute koolitajatele, kuidas õpetada kriitilist mõtlemist ja NEWS-metoodikat tulevastele koolitajatele, on põhimõtteliselt valmis ja valmib juulis.
Ja 3. on pigem sisemine rõõm: septembris näeme me projektimeeskonnas lõpuks jälle üksteist isiklikult. See, mis projekti alguses tundus täiesti iseenesestmõistetavana, on nüüd tegelikult tipphetk: kohtumine silmast silma pärast 1,5 aastat kestnud puhast veebisuhtlust.
APRILL 2021
NEWS projekt EPALEs
Oleme just õppekava valmis saanud! Uus tööriist täiskasvanute 45+ ja 60+ õppijate koolitamisel on sammuke lähemal oma valmimisele. Ootame järgmist etappi – meie uue metoodika käivitamine, mis arendab kriitilist mõtlemist.

Rohkem infot EPALEs.
MÄRTS 2021
Lootus jääb …

… et saaksime oma koolitusikogenud ja uute täiskasvanute koolitajatega läbi viia näost näkku selle aasta lõpus. See oli partnerluse hääletuse tulemus.
Vahepeal on kõik partnerid kolm temaatilist moodulit üle vaadanud ja saab teha lõplikke muudatusi. Uute koolitajate koolitusjuhendi osas on lõplik struktuur paika pandud ja lepime kokku, milline on partnerite panus. Käsiraamatu teeb eriliseks see, et see kasutab õppekava tegevusi mitte ainult selleks, et anda koolitatavatele teadlikkust kriitilisest mõtlemisest, vaid ka lähenemise otseseks rakendamiseks. Nad õpivad, kuidas NEWS-i metoodikat selle abil kasutada.