Projekt

Projekt

Projekti NEWS – New Education with success eesmärk on ühendada kriitiline mõtlemine ja innovaatilised haridusmeetodid metodoloogilises lähenemisviisis ning muuta need võrgus kättesaadavaks nii kogenud kui ka uutele täiskasvanute koolitajatele vahetult kasutatavas vormis. Lisaks üldisele metoodilisele osale on olemas konkreetsed moodulid IKT, keeleõppe ja meediahariduse jaoks.

Projekti NEWS rahastatakse programmi Erasmus+ strateegilise partnerluse programmi KA2 raames. Projekti jaoks töötavad koos, panustavad oma teadmiste ja kogemustega, õpivad üksteiselt ja seega arendavad uut innovaatilist lähenemist seitse organisatsiooni kuuesti Euroopa riigist.

Mida võite NEWS projektilt oodata?

Projekti eesmärk on võimaldada täiskasvanute koolitajatel pakkuda paremaid ja sihipärasemaid õpetamis- ja õppimisvõimalusi, kasutades tööriistu, mida projekti raames arendatakse. Eesmärki täidetakse kolme väljundi kaudu:

  1. Täiskasvanute koolitusvajaduste uuring
  2. Metoodika: üldine metoodika – kriitiline mõtlemine koos meediahariduse, IKT ja võõrkeeleõppega
  3. Uute koolitajate koolitamise juhend

Mis on seni toimunud…
JUULI 2022
Lõplikokkuvõte
Viimane projektikohtumine toimus Leedus, Bite AEC-s. Tegime kokkuvõtteid saavutatud tulemustest, valmistasime ette edasisi levitamistegevusi ja lõpparuannet ning veetsime koos oma suurepärase meeskonnaga väga lõbusalt aega. Lõpetame kolmeaastase projekti paljude tunnete ja mõtetega: kui palju oleme koos õppinud ja kui kurb on, et see on meie viimane kohtumine.
FEBRUAR 2022
NEWS-Koolitus uutele koolitajatele
Eesti lumisel Saaremaal toimus meie koolitustegevus tulevastele täiskasvanute koolitajatele kõigist partnerriikidest: Slovakkia meeskond tutvustas üldise NEWS-metoodika moodulit kriitilisest mõtlemisest täiskasvanuhariduses, Hispaania meeskond tutvustas meediahariduse kursust, Horvaatia meeskond koos Saksamaa meeskonnaga võõrkeeleõppe moodulit ning Leedu ja Eesti meeskonnad tutvustasid IT-oskuste õppimise moodulit. See oli tõesti meeldejääv ja kasulik nädal kõigile osalejatele! Täname kõiki sisuka tagasiside ja kommentaaride eest! Ja muidugi suur tänu toredatele võõrustajatele!
DETSEMBER 2021
Järgmine üritus: Koolitus ja kohtumine Eestis
Kõik projektimeeskonnad valmistuvad meie viimaseks kohtumiseks: riikidevaheline koolitusseminar uutele koolitajatele toimub 24.-26. jaanuaril 2022 ja riikidevaheline projektikohtumine 27. jaanuaril 2022 Eestis, Saaremaal.
Ootame üksteise taaskohtumist, uute koolitajatega kohtumist ja õpetamist ning lund meie Eesti projektikoordinaatorite kodumaal!
SEPTEMBER 2021
Tagasi tegelikkuses
Meil oli väga tõhus projektipartnerite kohtumine, samuti Čakovecis (Horvaatia) ja näost näkku: Hindasime eelmise riikidevahelise koolituse tulemusi koos kogenud täiskasvanute koolitajatega. Arutati kõiki ebaselgeid küsimusi ja kavandati tööd järgmiseks projektiperioodiks!
Suur tänu Horvaatia meeskonnale! Nad olid nii suurepärased võõrustajad!
SEPTEMBER 2021
Esimene NEWS koolitus

13/09/2021_päev1:
Põnev elu Horvaatias, Čakovecis Pučko Otvoreno Učilište Čakovecis. Meil on meie esimene NEWS koolitus koos kogenud täiskasvanute koolitajatega.
Esimene koolituspäev: õpime üldist metoodikakursust

14/09/2021_päev2:
Teine koolituspäev. Kriitilise mõtlemise oskuse arendamine ja suurepärane õhkkond! Slovakkia koolitaja meeskond oli hämmastav.

15/09/2021_päev3:
Meie kolmas päev oli täis teadmisi ja muljeid: väga huvitav meediakoolituse kursus (aitäh, partnerid Hispaaniast!) ja ekskursioon kõik koos!

16/09/2021_päev4:
Meil oli lõppenud neljas päev: väga aktiivsed ja kaasavad ülesanded võõrkeele õpetamisel.
Suur tänu partneritele Horvaatiast ja Saksamaalt!
17/09/20221_päev5:
Oleme pärast viiendat päeva täis teadmisi ja kogemusi. Eesti ja Leedu meeskonnad esitlesid oma hästi ettevalmistatud IKT-materjale. Õppenädal on lõppenud!

Kõik oli nii suurepäraselt korraldatud – tänu Horvaatia meeskonnale!
JUUNI 2021
Plaanime jälle tõelisi kohtumisi!
Olm suurepärast tulemust NEWSi partnerluse viimaselt veebipõhiselt kohtumiselt:
1. viime septembris Horvaatias läbi tõelise koolituse, kus tutvustame, katsetame ja arutame koos kogenud täiskasvanute koolitajatega meie metoodikat kriitilise mõtlemise rakendamiseks 45+ õppijatele mõeldud haridusprogrammides. Programm on valmis ja ootusärevus on suur!
2. käsiraamat, mis on stiimuliks ja juhendiks kogenud täiskasvanute koolitajatele, kuidas õpetada kriitilist mõtlemist ja NEWS-metoodikat tulevastele koolitajatele, on põhimõtteliselt valmis ja valmib juulis.
Ja 3. on pigem sisemine rõõm: septembris näeme me projektimeeskonnas lõpuks jälle üksteist isiklikult. See, mis projekti alguses tundus täiesti iseenesestmõistetavana, on nüüd tegelikult tipphetk: kohtumine silmast silma pärast 1,5 aastat kestnud puhast veebisuhtlust.
APRILL 2021
NEWS projekt EPALEs
Oleme just õppekava valmis saanud! Uus tööriist täiskasvanute 45+ ja 60+ õppijate koolitamisel on sammuke lähemal oma valmimisele. Ootame järgmist etappi – meie uue metoodika käivitamine, mis arendab kriitilist mõtlemist.

Rohkem infot EPALEs.
MÄRTS 2021
Lootus jääb …
… et saaksime oma koolitusikogenud ja uute täiskasvanute koolitajatega läbi viia näost näkku selle aasta lõpus. See oli partnerluse hääletuse tulemus.
Vahepeal on kõik partnerid kolm temaatilist moodulit üle vaadanud ja saab teha lõplikke muudatusi. Uute koolitajate koolitusjuhendi osas on lõplik struktuur paika pandud ja lepime kokku, milline on partnerite panus. Käsiraamatu teeb eriliseks see, et see kasutab õppekava tegevusi mitte ainult selleks, et anda koolitatavatele teadlikkust kriitilisest mõtlemisest, vaid ka lähenemise otseseks rakendamiseks. Nad õpivad, kuidas NEWS-i metoodikat selle abil kasutada.
VEEBRUAR 2021
Räägime… sihtrühmadest
Lisaks arutelule erinevate moodulite üle, mille valmimine pole kaugel, on esmakordselt keskmes uute õpetajate koolitamise juhend. See annab koolitusjuhendi selle kohta, kuidas koolitust ette valmistada ja läbi viia kasutades NEWS-i metoodikat. Partnerid mõistavad, et projekti erinevate väljundite sihtrühmade selge ja ühine määratlemine on jällegi vajalik.
Nagu paljude projektide puhul tänases situatsioonis, on ka meil küsimus projekti pikendamise vajaduse kohta, et saavutada kõik, mis me NEWS projekti jaoks ette oleme võtnud.
JAANUAR 2021
See on nagu on …
Uus aasta – vana teema ja mõtlikud näod: COVID 19 domineerib endiselt aruteludes ja planeerimisel. Projektis NEWS on kavas kaks rahvusvahelist koolitust, üks kogenud täiskasvanute koolitajatele, et testida uute koolitajate koolitamise juhendit, teine uutele koolitajatele ja neile, kes soovivad oma koolitust jätkata, et testida meie metoodiliste moodulite materjale. Mõlema koolituse puhul on küsimus selles, kas need üldse saavad toimuda näost näkku. Selle kohtumise käigus arutavad partnerid üksikasjalikult ka meediahariduse, keeleõppe ja IKT mooduleid.
SEPTEMBER 2020
Keegi ei tea ….
Kohtume uuesti esimest korda pärast suvevaheaega – ja ikkagi domineerib aruteludes ja planeerimisel ÜKS teema: COVID 19 pandeemia. Põnev on kuulda, milliste piirangute ja eeskirjadega erinevad partnerid praegu elavad. Nii ebakindel kui olukord on, lepivad partnerid kokku ühes asjas: kavandatud kohtumine Slovakkias tuleb edasi lükata. Jätkame ka sisuga: arutame meediahariduse, keeleõppe ja IKT valdkonna moodulite esimesi kavandeid.
JUUNI 2020
Metoodika võtab kuju
Slovakkia partner esitleb oma kontseptsiooni NEWS-i üldise metoodika struktuuri ja sisu kohta. Arutame ka täiskasvanuhariduse õppekava nõudeid, mis on mõnes partnerriigis selgelt määratletud.
MAY 2020
Alustame veebikohtumiste hooaega
Partnerid on uurinud kriitilise mõtlemise õpetamise häid tavasid täiskasvanute koolituse erinevates valdkondades. See kollektsioon on inspiratsiooniks meie metoodika väljatöötamisel. Teiselt poolt rikastab see hiljem uute treenerite koolitamise juhendit praktiliste näidetega.

APRILL 2020
Uudised projekti NEWS kohta
Projekti esimene uudiskiri on avaldatud ja välja saadetud – muidugi tõlgituna partnerite riigikeeltesse. See tutvustab projekti ja partnereid ning annab teavet projekti sihtrühmade kohta.
Siit saate alla laadida esimese projekti NEWS uudiskirja.

MÄRTS 2020
… ja võite saata meile meeldimise

NEWSil on oma Facebooki leht, et jagada uudiseid, teavet ja sisekaemise projekti kohta. Jälgi meid!
@KA2projectNEWS
VEEBRUAR 2020
Projektikoosolek Saksamaal Leipzigis

Me räägime juba COVID 19-st, kuid meil pole veel aimugi, mis saab. Ja et see on esialgu meie viimane tõeline kohtumine.
Kuid ennekõike räägime projektist: siinkohal on kõigi partnerriikide asutuste täiskasvanute koolitajate ja juhtidega läbi viidud uuringud, et koguda nende kogemusi, vajadusi ja väljakutseid. Nende analüüs on aluseks metoodilistele kaalutlustele ja projekti konkreetsete materjalide väljatöötamisele. Arutame üksikasjalikult, mida tähendab kriitilise mõtlemise õpetamine ja rakendamine ning milliste pädevuste arendamine on meie jaoks keskmes. Selle tulemusel lepime kokku oma metoodiliste moodulite põhistruktuuris nii üldises osas kui ka konkreetsetes moodulites meediahariduse, võõrkeeleõppe ja IKT osas.
Muidugi, õhtu on vabam – näiteks õllega otse Leipzigi õlletehasest.

JAANUAR 2020

Me oleme nähtavad
NEWS – projekti New Education With Success kodulehekülg läheb avalikuks. Siin pole veel palju avastada peale informatsiooni projekti ja partnerite kohta. Aga siia tuleb veel sisu!
NOVEMBER 2019
Seiklus tõesti algab!
Peaaegu aasta pärast esmakordset tutvumist Berliinis kohtuvad partnerid Tenerifel uuesti projekti alustamiseks. Suurepärane ilm, muljetavaldav loodus, maitsvad toidud – sellegipoolest keskendume Bajamaris peamiselt Berliinist pärit ideede ja projektitaotluses antud lubaduste muutmisele konkreetseteks järgmisteks tööetappideks. Mida tuleb teha ja kuidas tööd jagada?
Erilise sümdmusena kutsuvad meie võõrustajad Planeta Cienciasest meid Teide astronoomia vaatluskeskusesse. Unustamatu!
DETSEMBER 2018
Leitud koos tutvumisagentuuriga
Programmis Erasmus + nimetatakse seda TCA-ks, mis tähistab rahvusvahelisi koostöötegevusi, ja antud konkreetsel juhul Euroopa kontaktseminari teemal „Kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse edendamine – Euroopa demokraatia tugevdamine täiskasvanute koolituse kaudu“ Berliinis 2018. aasta detsembris. Seal istusid selle projekti partnerid esimest korda koos laua taga, arutasid ja täpsustasid projektiideed: sündis “NEWS – New education with success”. Ja põneva partnerluse algus.
Lugege sündmuse kohta sellest EPALE artiklist, mille autor on üks partneritest