Sveiki

Projektas NEWS – Ugdykime sėkmingai siekia sujungti kritinį mąstymą ir novatoriškus ugdymo metodus metodologiniu požiūriu. Projekto rezultatai internete bus lengvai prieinami tiek patyrusiems, tiek pradedantiems suaugusiųjų švietėjams. Be bendros metodinės dalies numatoma parengti ir konkrečius informacinių technologijų, užsienio kalbų bei medijų raštingumo modulius.

Projektas „NEWS“ yra finansuojamas iš Erasmus+ strateginių partnerysčių KA2 programos lėšų. Projekto partneriai yra suaugusiųjų švietimo organizacijos iš šešių Europos šalių.

Naujienos iš „NEWS“

2021 M. BIRŽELIS
Vėl planuojame tikrus susitikimus!
Trys puikūs paskutinio internetinio NEWS partnerystės susitikimo rezultatai:
1. rugsėjo mėnesį Kroatijoje surengsime realius mokymus, kuriuose pristatysime, išbandysime ir aptarsime su patyrusiais suaugusiųjų švietėjais mūsų metodiką, skirtą kritiniam mąstymui ugdymo programose, skirtose 45+ besimokantiesiems. Programa parengta ir laukiama su dideliu nekantrumu!
2. Vadovas, kuris bus paskata ir vadovas patyrusiems suaugusiųjų švietėjams, kaip mokyti kritinio mąstymo ir NEWS metodikos pradedančiuosius mokytojus, iš esmės jau parašytas ir bus parengtas liepos mėn.
Ir 3. labiau vidinis džiaugsmas: mes, projekto komanda, rugsėjį pagaliau vėl pamatysime vieni kitus asmeniškai. Tai, kas projekto pradžioje atrodė visiškai savaime suprantama, dabar iš tikrųjų yra svarbiausias įvykis: po 1,5 metų bendravimo tik internetu įvyko tiesioginis susitikimas.
2021 BALANDIS
„NEWS“ apie EPALE
Mes ką tik baigėme sukurti mokymo programą! Beveik baigėme sukurti naują įrankį, skirtą besimokantiesiems vyresniems nei 45 ir 60 metų. Kitas žingsnis – pradėsime taikyti naują metodiką, kuria bus lavinamas kritinis mąstymas.

Daugiau apie tai skaitykite EPALE platformoje.
2021 KOVAS
Viltis miršta paskutinė

…vis dar tikimės, kad šiais metais mums pavyks pravesti kontaktinius užsiėmimus tiek patyrusiems, tiek naujiems andragogams. Taip nubalsavo partneriai.
Šiuo metu visi partneriai jau peržiūrėjo tris teminius modulius ir nusprendė atlikti paskutinius pakeitimus. Kalbant apie vadovėlį naujiems suaugusiųjų švietėjams, apmąstome struktūrą ir susitariame, koks bus kiekvieno partnerio indėlis. Šis vadovėlis yra ypatingas tuo, kad jame aprašomos mokymo programoje numatytos veiklos taip, kad besimokantieji ne tik suprastų, kas yra kritinis mąstymas, bet ir tiesiogiai pritaikytų įgytas žinias. Besimokantieji sužinos, kaip naudotis „NEWS“ metodika, taikydami ją praktiškai.
2021 VASARIS
Pakalbėkime apie…tikslines grupes.

Be diskusijos apie įvairius modulius, kuriuos planuojama užbaigti jau visai greitai, pirmą kartą dėmesio centre yra naujų švietėjų rengimo vadovėlis. Bus parengtas mokymų vadovas, kaip sukurti ir įgyvendinti mokymo kursą naudojant „NEWS“ partnerių sukurtą metodiką. Visi projekto partneriai supranta, kad reikia aiškiai ir vienodai apibrėžti tikslines grupes; skirtingiems projekto rezultatams yra ir skirtingos tikslinės grupės.
Be to, kaip ir daugelio tarptautinių projektų, įgyvendinamų šiuo metu, organizatoriams, taip ir mums, kyla klausimas, ar reikia pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį norint pasiekti viską, ką numatėme „NEWS“?