Ištekliai

Ištekliai


Projekto tikslas yra suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams sudaryti geresnes ir tikslingesnes mokymo ir mokymosi galimybes naudojant įrankius, kurie bus parengti kaip projekto dalis. To bus siekiama sukuriant šiuos tris produktus:

  1. Poreikių suaugusiųjų švietimo srityje tyrimą
  2. Metodologiją: bendrąją metodologiją, kritinio mąstymo, medijų raštingumo, informacinių technologijų ir užsienio kalbų
  3. Vadovėlį, skirtą apmokyti naujus švietėjus

Tai atspindi praktinį požiūrį į kritinį mąstymą bei šiuolaikines tendencijas mokant 45+ ir 60+ suaugusiuosius. Svarbus projekto rezultatas – vadovėlis, kuriame mokoma, kaip sukurti savo efektyvų mokymo modulį. Vadovėlį sudaro kelios tarpusavyje susijusios dalys: metodika, mokytojo ir mokinio praktiniai vadovai bendrajam kursui bei mokinio ir mokytojo praktiniai vadovai, skirti trims konkretiems moduliams: medijų raštingumui, informacinėms technologijoms ir užsienio kalbų mokymui.
Šiuose moduliuose apašoma praktinė ir teorinė veikla, pateikiamos suprantamos ir lengvai pritaikomos įžvalgos, kaip ugdyti pagrindines suaugusiųjų mokymosi kompetencijas, susijusias su kritiniu mąstymu. Modulių, metodų, formų ir procedūrų turinys yra skirtas ugdyti kritinį mąstymą švietimo veiklose ir realiame gyvenime.
Visas rinkinys yra unikali intelektinė ir mokomoji medžiaga, kurios labai reikia mokytojams, suaugusiųjų švietėjams, profesionalams, mokslininkams tiek dabar, tiek ateityje. Drįstame manyti, kad minėta medžiaga gali būti atspirties taškas plėtojant švietimą keliose šakose. Beveik viskas yra apmąstyta, pritaikoma ir patrauklu: tai yra tokia švietimo priemonė, kuri tikrai gali rasti savo vietą visose įstaigose, teikiančiose suaugusiųjų švietimo paslaugas.

Naujų pedagogų rengimo vadovėlis moko, kaip įgyti mokytojams būtinos patirties, kaip dirbti su projekto „NEWS” paruošta metodika.
Vadovėlyje yra pateikiamas mokymų vadovas, kaip sukurti ir įgyvendinti mokymų kursą naudojant „NEWS“ metodiką. Svarbu yra tai, kad vadovėlyje aprašomos mokymo programos veiklos ne tik suteikia mokiniams supratimo apie kritinį mąstymą, bet tai yra ir praktiškai taikomi metodai. Besimokantieji gali išmokti naudotis „NEWS” metodika ją taikydami praktiškai. Be to, vadovėlyje galima rasti teminiu būdu surūšiuotus išteklius ir įrankius, taip pat pateikiamos įvairios gerosios praktikos, kurias naudoja visų šalių partneriai ir kurios taip pat gali būti puikiai iliustruojantys pavyzdžiai ir įkvėpimo šaltinis.

Tik laikas ir praktika įvertins visą projekto metu sukurtą metodologiją. Dalyviai bei švietėjai iš skirtingų šalių, mokymo sričių ir aplinkos visą medžiagą išbandys praktiškai ir įvertins. Švietėjai remdamiesi šia metodika organizuos bandomuosius mokymus ir gavę grįžtamąjį ryšį iš mokytojų bei besimokančiųjų toliau tobulins metodologiją.

1. Poreikių suaugusiųjų švietimo srityje tyrimą visose šalyse partnerėseDownload NEWS_Survey of Needs in Adult Education

2. NEWS Metodologiją

Čia galite atsisiųsti NEWS metodikos sudedamąsias dalis
Download LT_1_BENDROJI METODOLOGIJA
Download LT_2_KRITINIS MĄSTYMAS
Download LT_3_INFORMACINĖS KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS
Download LT_4_MEDIJŲ RAŠTINGUMAS
Download LT_5_UŽSIENIO KALBŲ ĮGŪDŽIAI

3. NEWS – VADOVĖLIS NAUJIEMS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAMSDownload VADOVĖLIS NAUJIEMS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAMS