Projektas

Projektas

Projektas „NEWS – Ugdykime sėkmingai“ siekia sujungti kritinį mąstymą ir novatoriškus ugdymo metodus metodologiniu požiūriu. Projekto rezultatai internete bus lengvai prieinami tiek patyrusiems, tiek naujiems suaugusiųjų švietėjams. Be bendros metodinės dalies numatoma parengti ir konkrečius informacinių technologijų, užsienio kalbų bei medijų raštingumo modulius.

Projektas „NEWS“ yra finansuojamas iš „Erasmus +“ strateginių partnerysčių KA2 programos lėšų. Projektą įgyvendina septynių organizacijų suaugusiųjų švietimo ekspertai iš šešių Europos šalių. Šie žmonės dirba kartu kurdami novatorišką produktą, mokosi vieni iš kitų, kiekvienas prisideda savo žiniomis ir patirtimi.

Ko galite tikėtis iš „NEWS” projekto?

Projekto tikslas yra suaugusiųjų švietėjams bei mokytojams sudaryti geresnes ir labiau nukreiptas į suinteresuotas grupes mokymo ir mokymosi galimybes naudojant įrankius, kurie bus sukurti kaip projekto dalis. Šio tikslo yra siekiama kuriant tris intelektinius produktus:

  1. Poreikių suaugusiųjų švietimo srityje tyrimą
  2. Metodologiją: bendrąją metodologiją – mokant kritinio mąstymo, medijų raštingumo, informacinių technologijų ir užsienio kalbų
  3. Vadovėlį, skirtą apmokyti naujus andragogus

Kas padaryta iki šiol…
2022 M. LIEPA
Baigiamasis skaičiavimas
Paskutinis projekto susitikimas vyko Lietuvoje, „Bitė AEC”. Apibendrinome pasiektus rezultatus, parengėme tolesnę sklaidos veiklą ir galutinę ataskaitą bei puikiai praleidome laiką su savo nuostabia komanda. Trejus metus trukusį projektą baigiame su daugybe jausmų ir minčių: kiek daug kartu išmokome ir kaip liūdna, kad tai paskutinis mūsų susitikimas.
2022 VASARIS
NAUJIENOS-mokymai naujiems švietėjams
Snieguotoje Saremoje, Estijoje, vyko mūsų mokymo veikla, skirta būsimiems suaugusiųjų švietėjams iš visų šalių partnerių: Slovakijos komanda pristatė bendrosios NEWS metodikos modulį apie kritinį mąstymą suaugusiųjų švietime, Ispanijos komanda pristatė medijų švietimo kursą, Kroatijos komanda kartu su Vokietijos komanda pristatė užsienio kalbų mokymosi modulį, o Lietuvos ir Estijos komandos pristatė IT įgūdžių mokymosi modulį. Tai buvo tikrai įsimintina ir naudinga savaitė visiems dalyviams! Dėkojame visiems už įžvalgius atsiliepimus ir komentarus! Ir, žinoma, ačiū puikiems šeimininkams!
2021 M. GRUODIS
Kitas renginys: Mokymai ir susitikimas Estijoje
Visos mūsų projekto komandos ruošiasi paskutiniam susitikimui: 2022 m. sausio 24-26 d. Estijoje, Saremos saloje, vyks tarptautiniai mokymai naujiems suaugusiųjų mokytojams, o 2022 m. sausio 27 d. Estijoje, Saremos saloje, vyks tarptautinis projekto koordinatorių susitikimas.
Mes nekantriai laukiame, kada vėl galėsime susitikti ir mokyti naujus švietėjus bei pamatyti sniegą Estijoje, projekto koordinatorių gimtinėje!
2021 M. RUGSĖJO MĖN.
Atgal į realybę
Projekto partnerių susitikimas vyko Čakovec mieste (Kroatija), visi susitikome gyvai. Su patyrusiais suaugusiųjų švietėjais įvertinome ankstesnių tarptautinių mokymų rezultatus. Buvo aptarti visi neaiškūs klausimai ir suplanuoti kito projekto laikotarpio darbai!
Didelis ačiū Kroatijos komandai! Jie buvo tokie nuostabūs šeimininkai!
2021 M. RUGSĖJO MĖN.
Pirmoji NEWS mokymų diena

1 diena_13/09/2021:
Įdomus gyvenimas Kroatijoje, Čakovec mieste Pučko Otvoreno Učilište Čakovec. Surengėme pirmuosius NEWS mokymus su patyrusiais suaugusiųjų švietėjais.
Pirmoji mokymų diena: studijuojame bendrosios metodologijios kursą.

2 diena_14/09/2021:
Antroji mokymų diena. Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas ir puiki atmosfera! Slovakijos komanda, kuri vedė mokymus, buvo nuostabi.

3 diena_15/09/2021:
Trečioji diena buvo kupina žinių ir įspūdžių: labai įdomus medijų raštingumo kursas (ačiū, partneriams iš Ispanijos!) ir ekskursija kartu!

4 diena_16/09/2021:
Baigėsi ketvirtoji diena: labai aktyvios ir įtraukiančios užduotys mokantis užsienio kalbos mokymo metodologijos. Didelė padėka partneriams iš Kroatijos ir Vokietijos!
5 diena_18/09/20221:
Po penktos dienos esame kupini žinių ir patirties. Estijos ir Lietuvos komandos pristatė gerai parengtą informacinių technologijų medžiagą. Mokymosi savaitė baigėsi!
Viskas buvo taip puikiai organizuota – ačiū Kroatijos komandai!
2021 M. BIRŽELIS
Vėl planuojame tikrus susitikimus!
Trys puikūs paskutinio internetinio NEWS partnerystės susitikimo rezultatai:
1. rugsėjo mėnesį Kroatijoje surengsime realius mokymus, kuriuose pristatysime, išbandysime ir aptarsime su patyrusiais suaugusiųjų švietėjais mūsų metodiką, skirtą kritiniam mąstymui ugdymo programose, skirtose 45+ besimokantiesiems. Programa parengta ir laukiama su dideliu nekantrumu!
2. Vadovas, kuris bus paskata ir vadovas patyrusiems suaugusiųjų švietėjams, kaip mokyti kritinio mąstymo ir NEWS metodikos pradedančiuosius mokytojus, iš esmės jau parašytas ir bus parengtas liepos mėn.
Ir 3. labiau vidinis džiaugsmas: mes, projekto komanda, rugsėjį pagaliau vėl pamatysime vieni kitus asmeniškai. Tai, kas projekto pradžioje atrodė visiškai savaime suprantama, dabar iš tikrųjų yra svarbiausias įvykis: po 1,5 metų bendravimo tik internetu įvyko tiesioginis susitikimas.
2021 BALANDIS
NEWS apie EPALE
Mes ką tik baigėme sukurti mokymo programą! Beveik baigėme sukurti naują įrankį, skirtą besimokantiesiems vyresniems nei 45 ir 60 metų. Kitas žingsnis – pradėsime taikyti naują metodiką, kuria bus lavinamas kritinis mąstymas.

Daugiau apie tai skaitykite EPALE platformoje.
2021 KOVAS
Viltis miršta paskutinė
…vis dar tikimės, kad šiais metais mums pavyks pravesti kontaktinius užsiėmimus tiek patyrusiems, tiek naujiems andragogams. Taip nubalsavo partneriai.
Šiuo metu visi partneriai jau peržiūrėjo tris teminius modulius ir nusprendė atlikti paskutinius pakeitimus. Kalbant apie vadovėlį naujiems suaugusiųjų švietėjams, apmąstome struktūrą ir susitariame, koks bus kiekvieno partnerio indėlis. Šis vadovėlis yra ypatingas tuo, kad jame aprašomos mokymo programoje numatytos veiklos taip, kad besimokantieji ne tik suprastų, kas yra kritinis mąstymas, bet ir tiesiogiai pritaikytų įgytas žinias. Besimokantieji sužinos, kaip naudotis „NEWS“ metodika, taikydami ją praktiškai.
2021 VASARIS
Pakalbėkime apie…tikslines grupes.
Be diskusijos apie įvairius modulius, kuriuos planuojama užbaigti jau visai greitai, pirmą kartą dėmesio centre yra naujų švietėjų rengimo vadovėlis. Bus parengtas mokymų vadovas, kaip sukurti ir įgyvendinti mokymo kursą naudojant „NEWS“ partnerių sukurtą metodiką. Visi projekto partneriai supranta, kad reikia aiškiai ir vienodai apibrėžti tikslines grupes; skirtingiems projekto rezultatams yra ir skirtingos tikslinės grupės.
Be to, kaip ir daugelio tarptautinių projektų, įgyvendinamų šiuo metu, organizatoriams, taip ir mums, kyla klausimas, ar reikia pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį norint pasiekti viską, ką numatėme „NEWS“?
2021 SAUSIS
Yra kaip yra…
Nauji metai – sena tema ir susimąstę veidai: COVID 19 vis dar dominuoja diskusijose ir planuojant projekto veiklas. „NEWS“ projekte yra numatyti dveji tarptautiniai mokymai. Vieni mokymai yra skirti patyrusiems suaugusiųjų švietėjams išbandyti naujų švietėjų rengimo vadovėlį. Kiti mokymai yra skirti naujiems švietėjams ir tiems, kurie nori tęsti mokymus bei išbandyti mūsų sukurtą metodinę medžiagą. Diskutuojant apie mokymų metodologiją bei organizavimą pirmiausiai vėl kyla tas pats klausimas, ar šie mokymai galės vykti kontaktiniu, o ne nuotoliniu būdu? Šio susitikimo metu partneriai taip pat išsamiai aptarė medijų raštingumo, užsienio kalbų ir informacinių technologijų modulius.
2020 RUGSĖJIS
Niekas nežino….
Mes susitinkame pirmą kartą po vasaros atostogų ir vis tik diskusijose ir planuojant projekto veiklas vyrauja VIENA tema: COVID 19 pandemija. Įdomu išgirsti, su kokiais apribojimais ir taisyklėmis šiuo metu susiduria kiekvienas partneris. Kad ir kokia neaiški būtų šiandieninė situacija, partneriai sutaria dėl vieno: planuojamas susitikimas Slovakijoje turi būti atidėtas. Mes taip pat diskutuojame apie intelektinių produktų turinį: aptariame pirmuosius medijų raštingumo, užsienio kalbų ir informacinių technologijų mokymo modulių projektus.
2020 M. BIRŽELIS
Metodologija įgauna apčiuopiamą formą.
Slovakų partneriai pateikia savo koncepciją apie bendrą „NEWS“ metodikos struktūrą ir turinį. Mes taip pat aptariame suaugusiųjų mokymo programų reikalavimus, kurie yra labai aiškiai apibrėžti kai kuriose šalyse partnerėse.
2020 GEGUŽĖ
Mes pradedame nuotolinių susitikimų sezoną.
Partneriai ištyrinėjo gerąją kritinio mąstymo mokymo praktiką įvairiose suaugusiųjų švietimo srityse. Ši praktika yra įkvėpimas plėtojant mūsų metodiką. Taip pat surinkti pavyzdžiai vėliau praturtins naujų švietėjų mokymo vadovą praktiniais pavyzdžiais.

2020 BALANDIS
Naujienos iš „NEWS“
Sukurtas ir siunčiamas visiems pirmasis projekto naujienlaiškis. Šis naujienlaiškis, žinoma, yra išverstas į visų partnerių gimtąsias kalbas. Jame pristatomas projektas ir partneriai bei pateikiama informacija apie projekto tikslines grupes.
Čia galite atsisiųsti pirmąjį naujienlaiškį.

2020 KOVAS
… jūs jau galite „pamėgti“ mūsų projektą.

„NEWS“ turi savo„ Facebook“ puslapį, kuriame dalijamasi projekto naujienomis, informacija ir įžvalgomis. Sekite mus!
@KA2projectNEWS
2020 VASARIS
Projekto partnerių susitikimas Leipcige, Vokietijoje.

Mes jau kalbame apie COVID 19, bet dar neturime supratimo apie tai, kas bus ateityje. Ir kad tai bus mūsų paskutinis gyvas susitikimas taip pat kol kas nežinome.
Tačiau visų pirma mes kalbame apie projektą: šiuo metu buvo atliktos suaugusiųjų švietėjų ir vadovų apklausos visose šalyse partnerėse, siekiant įvertinti švietėjų patirtį, poreikius ir jų patiriamus iššūkius. Šios apklausos analizė yra pagrindas metodiniams svarstymams ir konkrečių projekto rezultatų plėtrai. Mes išsamiai aptariame, ką reiškia mokyti ir pritaikyti kritinį mąstymą, kokių kompetencijų ugdymas mūsų projekte yra svarbus. Mes sutariame dėl pagrindinės metodinių modulių struktūros tiek bendrojoje dalyje, tiek konkrečiuose moduliuose, susijusiuose su medijų raštingumu, užsienio kalbų ir informacinių technologijų mokymu.
Žinoma, vakaras yra šiek tiek laisvesnis, pavyzdžiui, ragaujant alų tiesiai iš Leipcigo alaus daryklos.

2020 SAUSIS

Mes esame matomi.
Pradeda veikti projekto „NEWS: ugdykime sėkmingai“ internetinis puslapis. Jame dar nėra labai daug informacijos, bet jau galima šiek tiek paskaityti apie projektą ir partnerius. Daugiau informacijos bus vėliau.
2019 LAPKRITIS
Nuotykis tikrai prasideda!
Praėjus beveik metams po to, kai mes susipažinome Berlyne, vėl susitinkame Tenerifėje – tai pirmasis mūsų projektinis susitikimas. Puikus oras, įspūdingas kraštovaizdis, skanus maistas. Ir vis dėlto miestelyje Bajamar daugiausia dėmesio skiriame tam, kad savo idėjas, kilusias Berlyne, ir pažadus, kuriuos įrašėme projekto paraiškoje, paverstume konkrečiais tolesnių darbų žingsniais. Ką reikia padaryti ir kaip pasiskirstyti darbus?
Susitikimo pabaigoje – ypatingas akcentas: mūsų šeimininkai iš „Planeta Ciencias“ kviečia mus į Teidės astronomijos observatoriją. Nepamirštama!
2018 GRUODIS
Susipažįstame bendram darbui.
„Erasmus +“ tai vadinama TBV, ši santrumpa reiškia tarptautinę bendradarbiavimo veiklą, o šiuo konkrečiu atveju – Europos kontaktinį seminarą, kurio tema: „Suaugusiųjų skatinimas kritiškai mąstyti ir sąmoningai vertinti bei naudotis žiniasklaida, tokiu būdu stiprinant demokratiją Europoje”. Seminaras vyko Berlyne 2018 m. gruodžio mėnesį ir jo metu projekto partneriai pirmą kartą kartu sėdėjo prie stalo, aptarė ir tikslinosi projekto idėją. Taip gimė projektas „NEWS: ugdykime sėkmingai“. Kartu tai buvo įdomios partnerystės pradžia.
Apie kontaktinį seminarą galite paskaityti EPALE vieno iš partnerių straipsnyje