Partneriai

Partneriai

Konsorciumą sudaro septynios organizacijos iš šešių šalių, kiekviena organizacija, atsižvelgiant į jos kompetencijas ir interesus, atlieka skirtingas užduotis.

Estija
Kuressaare Gümnaasium

Kuressaare gimnazijos švietimo ir mokymo centras „Osilia“ yra Kuresarės gimnazijos padalinys. „Osilia“ misija yra remti Sarės apskrities plėtrą, siūlant kokybiškas švietimo paslaugas ir konkurencingus mokymus, atitinkančius žmonių poreikius. Pagrindinis „Osilia“ tikslas yra organizuoti tolesnį švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą regione, įskaitant mokytojų rengimą.
Slovakija
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinska universitetas turi šešiasdešimt penkerių metų istoriją. Šis universitetas yra viena iš pirmaujančių švietimo ir mokslo institucijų Slovakijoje. Mokymosi visą gyvenimą institutas siūlo kritiniu mąstymu pagrįstas studijų programas, ypač medijų raštingumo ir ilgalaikio universitetų dėstytojų paruošimo programas. Universitetas taip pat turi patirties rengiant studijų programas ir organizuojant mokymus būsimiems universiteto dėstytojams ir būsimiems suaugusiųjų švietėjams, mokantiems žmones, vyresnius nei 45 metai.
Kroatija
POU Pucko otvoreno uciliste Cakovec
Atviras universitetas Čakovec yra suaugusiųjų švietimo įstaiga, įkurta 1955 m. Čakoveco miesto. Tai viena iš pirmaujančių suaugusiųjų švietimo įstaigų Kroatijos Respublikoje, Zagrebe įsikūrusios Kroatijos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė. Šis mokymosi visą gyvenimą centras nuolat tobulėja, siekdamas atitikti visuomenės poreikius. Organizacija yra dinamiška bei atvira pokyčiams, o socialinė ir ekonominė šalies situacija daro įtaką bei diktuoja programų struktūrą bei plėtrą.
Lietuva
Bites SMC Vilnius Gabriele Petkevicaite
Bitės SMC arba Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras buvo įkurtas 1994 metais pagal Danijos FYN‘S apskrities mokyklų modelį. Mokymo centro šūkis yra „Mokytis niekada nevėlu“. Bitės SMC yra skirtas suaugusiesiems, kurie siekia naujų įgūdžių ir žinių, reikalingų profesinei karjerai ir gyvenimui.
Ispanija
Planeta Ciencias
Švietimo centras Planeta Ciencias yra ne pelno siekianti asociacija, kuri nuo 2005 metų dirba su vaikais, jaunimu, mokytojais ir suaugusiais naudodama naujoviškas gamtos mokslų mokymo metodikas, praktinę veiklą. Pagrindinė šios organizacijos kompetencijos sritis yra gebėjimų ugdymas (tokių kaip kritinis mąstymas, medijų raštingumas, aktyvus klausymasis, nediskriminavimas, bendradarbiavimas vietoj individualizmo, komandinis darbas ir kt.). Naudojama tyrimais pagrįsta mokymosi metodika ir moksliniai metodai.
Vokietija
VHS Krempe e.V.
„VHS Krempe e.V.“ suaugusiųjų švietimo organizacija veikia nuo 1953 metų kaip pelno nesiekianti neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo asociacija. Ši organizacija vienija maždaug 500 narių ir yra viena didžiausių vietos asociacijų, siūlančių įvairius kursus, susitikimus, ekskursijas, projektus. Tai yra organizacija, kuri aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime, menų, kultūros, sveikatos, sporto bei skaitmeninės žiniasklaidos srityse. Pasiūlydama 1400 įvairių mokymų valandų, VHS kasmet sulaukia daugiau nei 1000 dalyvių. VHS ieško modernios švietimo programos, kuri būtų pagrįsta aktualiais dalyvaujančiųjų poreikiais.
Vokietija
Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH

„Wisamar“ yra ne pelno siekiantis švietimo institutas Leipcige, vykdantis profesinį, kultūrinį ir suaugusiųjų švietimą. Ši organizacija aktyviai veikia darbo rinkos ir socialinės integracijos, tolesnio švietimo, ES mobilumo ir mobilumo konsultavimo srityse ir yra įvairių ES finansuojamų projektų biuras. Organizacijos tikslas yra skatinti švietimą, toleranciją ir tarptautinį požiūrį siekiant geresnio tarpusavio supratimo tarp skirtingų žmonių ir kultūrų.