Partnerid

Partnerid

Konsortsium koosneb seitsmest organisatsioonist kuuest riigist, kellel kõigil on konkreetne roll vastavalt nende teadmistele ja huvidele.

Eesti
Kuressaare Gümnaasium

Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia on Kuressaare gümnaasiumi struktuuriüksus. Osilia missiooniks on toetada Saare maakonna arengut, pakkudes inimeste vajadustele vastavat kvaliteetset haridust ja konkurentsivõimelisi kursusi. Osilia peamine eesmärk on korraldada piirkonnas täiendõpet ja mitteformaalset täiskasvanuharidust, sealhulgas õpetajakoolitust.
Slovakkia
Žilinská univerzita v Žiline
Žilina ülikool kuulub oma kuuekümne viie aasta pikkuse ajalooga Slovakkia juhtivate haridus- ja teadusasutuste hulka. Elukestva õppe instituut pakub kriitilisel mõtlemisel põhinevaid õppeprogramme, eriti meediakirjaoskuse ja ülikoolide õpetajate pikaajalise hariduse valdkondades. Samuti on ülikoolil kogemusi ja asjatundlikkust õppeprogrammide ja kursuste ettevalmistamisel tulevastele ülikoolipedagoogidele, tulevastele õppejõududele ja täiskasvanud õppuritele vanuses 45+.
Horvaatia
POU Pucko otvoreno uciliste Cakovec
Avalik avatud ülikool Čakovec on täiskasvanute koolitusasutus, mis asutati 1955. aastal Čakoveci linna poolt. See on üks juhtivaid täiskasvanute koolitusasutusi Horvaatia Vabariigis ja on Zagrebis asuva Horvaatia täiskasvanute koolituse assotsiatsiooni liige. See elukestva õppe keskus on alati arenenud nii, et see vastaks meie ühiskonna nõudmistele. See on dünaamiline keskkond, mis on avatud nii muutustele kui ka sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele, mis dikteerivad programmi struktuuri ja arengut.
Leedu
Bites SMC Vilnius Gabriele Petkevicaite
Vilniuse Gabriele Petkevicaite – Bite täiskasvanute koolituskeskus (Bite AEC) asutati 1994. aastal Taani FYN maakonna koolide eeskujul. Hariduskeskuse moto on järgmine: “Õppida pole kunagi hilja”. Hariduskeskus on mõeldud täiskasvanutele, kes otsivad uusi karjääri ja elu jaoks vajalikke oskusi ja teadmisi.
Hispaania
Planeta Ciencias
Planeta Ciencias on mittetulundusühing, mis töötab alates 2005. aastast innovaatiliste metoodikatega, et õpetada loodusteadusi lastele, noortele, õpetajatele ja täiskasvanutele praktiliste tegevuste kaudu. Meie peamine eriala on väärtuste (näiteks kriitiline mõtlemine, meediakirjaoskus, aktiivne kuulamine, mittediskrimineerimine, koostöö individualismi asemel, meeskonnatöö jms) õpetamine uurimispõhise õppe metoodika ja teaduslike meetodite kaudu.
Saksamaa
VHS Krempe e.V.
Krempe ametikool on tegutsenud Krempermarschis alates 1953. aastast mitteametliku täiskasvanute ja noorte koolituse mittetulundusühinguna. Umbes 500 liikmega pakub see kui ühe suurima kohaliku ühendusena kursusi, koosolekuid, ekskursioone ja reklaamitud projekte ühiskonna ja elu, kunsti ja kultuuri, tervise ja spordi ning digitaalse meedia valdkonnas. 1400 õppetunniga jõuab VHS üle 1000 osalejani aastas. VHS otsib kaasaegset haridusprogrammi, mis põhineb osalejate praegustel vajadustel.
Saksamaa
Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH

Wisamar on mittetulunduslik haridusasutus Saksamaal Leipzigis, tegutsedes kutse-, kultuuri- ja täiskasvanuhariduses. Töötame tööturu ja sotsiaalse integratsiooni, täiendõppe, ELi liikuvuse ja liikuvuse alase nõustamise alal ning oleme projektibüroona erinevate ELi rahastatud projektide jaoks. Organisatsiooni eesmärk on hariduse, sallivuse ja rahvusvahelise suhtumise edendamine kõigis mõistmise valdkondades erinevate inimeste ja kultuuride vahel.