Ressursid

Ressursid


Projekti eesmärk on võimaldada täiskasvanute koolitajatel pakkuda paremaid ja sihipärasemaid õpetamis- ja õppimisvõimalusi, kasutades tööriistu, mida projekti raames arendatakse. Eesmärki täidetakse kolme väljundi kaudu:

  1. Täiskasvanute koolitusvajaduste uuring
  2. Metoodika: üldine metoodika – kriitiline mõtlemine koos meediahariduse, IKT ja võõrkeeleõppega,
  3. Uute koolitajate koolitamise juhend

See kujutab endast kriitilise mõtlemise lähenemisviiside praktilist ülevaadet, kaasaegseid suundumusi täiskasvanute 45+ ja 60+ hariduses ning juhendit oma tõhusa mooduli loomiseks. See koosneb mitmest omavahel ühendatud osast: üldkursuse metoodika, koolitajate ja koolitatavate käsiraamatud ning koolitajate ja praktikantide käsiraamatud kolmele konkreetsele moodulile meediaõpe, IKT ja võõrkeeleõpe.
Need annavad selge, arusaadava ja rakendatava ülevaate täiskasvanuhariduse põhipädevustest seoses kriitilise mõtlemisega. Moodulite, meetodite, vormide ja protseduuride sisu keskenduvad kriitilise mõtlemise arendamisele hariduse ja reaalses elus.
Kogu komplekt esindab ainulaadset intellektuaalset ja hariduslikku materjali, mida spetsialistid, teadlased ja koolitajad väga vajavad nii nüüd kui ka tulevikus. Julgeme eeldada, et ülalnimetatud materjalil on potentsiaali olla arengu lähtepunkt mitmes harus. See on peaaegu kõikehõlmav, rakendatav ja atraktiivne õppevahend, mis võib leida koha kõikides täiskasvanud õppijatele haridust pakkuvates asutustes.

Uute koolitajate koolitamise juhend käsitleb õpetajatele vajaliku oskusteabe töötamist NEWS-i lähenemisviisi ja metoodikaga.
Käsiraamatust leiate koolitusjuhendi koolituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, kasutades NEWS-i metoodikat. Materjali teeb eriliseks see, et käsiraamat kasutab õppekavas olevaid tegevusi mitte ainult selleks, et anda koolitatavatele teadlikkust kriitilisest mõtlemisest, vaid ka lähenemise otseseks rakendamiseks. Nad õpivad, kuidas kasutada NEWS-i metoodikat selle abil. Lisaks sisaldab käsiraamat temaatiliselt sorteeritud ressursse ja tööriistu ning ülevaadet kõigi partnerriikide erinevatest headest tavadest, mis võivad olla nii illustreerivateks näideteks kui ka inspiratsiooniks.

Kogu metoodikat ja selle osategevusi hinnatakse praktika käigus. Osalejad, koolitajad erinevatest riikidest, hariduse ulatusest ja keskkonnast, vaatlevad ja hindavad kogu materjali. Jah, nad õpetavad materjali järgi pilootkursusel ja annavad väga vajalikku tagasisidet: koolitajate ja koolitatavate endi poolt.

1. Uuring vajaduste kohta täiskasvanuhariduse valdkonnas partnerriikides

Download NEWS_Survey of Needs in Adult Education

2. Metoodika

Download 1_NEWS_Metoodika_EE

Download 2_KRIITILINE-MOTLEMINE

Download 3_INFO-JA-KOMMUNIKATSIOONI-TEHNOLOOGIA

Download 4_MEEDIA-KIRJANDUS

Download 5_VOORKEELE-OSKUSED

3. JUHEND UUTE ÕPETAJATE KOOLITAMISEKS

Download NEWS_Manual-EE