Projekt

Projekt

Cieľom projektu NEWS – New Education with success je spojiť kritické myslenie a inovatívne metódy vzdelávania v metodickom prístupe a sprístupniť ich online skúseným i novým pedagógom dospelých v priamo použiteľnej forme. Okrem všeobecnej metodickej časti budú pripravené konkrétne moduly pre IKT, výučbu jazykov a mediálnu výchovu.

NEWS je financovaný z programu Erasmus + ako Strategické partnerstvo v rámci KA2. Na projekte spolupracujú odborníci na vzdelávanie dospelých zo siedmich organizácií v šiestich európskych krajinách, ktorí prispievajú svojimi vedomosťami a skúsenosťami, navzájom sa učia, a rozvíjajú tak tento nový inovatívny prístup.

Čo môžete očakávať od projektu NEWS?

Cieľom projektu je umožniť pedagógom a školiteľom dospelých poskytovať lepšie a adresnejšie možnosti výučby a učenia sa pomocou nástrojov, ktoré sa budú implementovať ako súčasť projektu. Toto je poskytované v rámci troch výstupov:

  1. Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých
  2. Metodika: Všeobecná metodika a kritické myslenie v mediálnej výchove, IKT a výučbe cudzích jazykov
  3. Príručka pre vzdelávanie nových pedagógov

Čo sa udialo doteraz
JÚN 2021
Opäť plánujeme skutočné stretnutia!
Tri skvelé výsledky posledného online stretnutia partnerstva NEWS:
1. v septembri uskutočníme v Chorvátsku skutočné školenie, na ktorom budeme prezentovať, testovať a diskutovať so skúsenými pedagógmi dospelých:našu metodiku implementácie kritického myslenia do vzdelávacích programov pre študentov 45+. Program je pripravený a očakávanie je veľké!
2. príručka, ktorá bude slúžiť ako podnet a návod pre skúsených lektorov vzdelávania dospelých, ako učiť kritické myslenie a metodiku NEWS začínajúcich školiteľov, je v podstate napísaná a bude hotová v júli.
A 3. je skôr vnútorná radosť: v septembri sa v projektovom tíme konečne opäť uvidíme osobne. To, čo sa na začiatku projektu zdalo úplne samozrejmé, je teraz vlastne vrcholom: osobné stretnutie po 1,5 roku výlučne online komunikácie.
APRÍL 2021
NEWS na EPALE
Práve sme dokončili učebné osnovy! Nový nástroj vo vzdelávaní dospelých študentov vo veku 45+ a 60+ sa blíži k svojmu dokončeniu. Tešíme sa na ďalší krok – spustenie našej novej metodiky rozvíjajúcej kritické myslenie.

Viac na EPALE.
MAREC 2021
Nádej zostáva …
… že môžeme svoje tréningy viesť so skúsenými a novými dospelými školiteľmi tvárou v tvár, neskôr tento rok. Zhodli sa na tom partneri projektu v spoločnom hlasovaní.
Medzitým boli všetky tematické moduly skontrolované všetkými partnermi a je možné vykonať konečné úpravy. Pokiaľ ide o príručku pre školenie nových pedagógov, je stanovená konečná štruktúra a dohodli sme sa, ako prispejú jednotliví partneri. Príručka je jedinečná tým, že bude využívať aktivity uvedené v učebných osnovách nielen na to, aby si účastníci osvojili vedomosti o kritickom myslení, ale aj na priame uplatnenie prístupu. Naučia sa, ako používať metodiku NEWS tým, že ju budú priamo aplikujú.
FEBRUÁR 2021
Hovorme o … cieľových skupinách
Okrem diskusie o rôznych moduloch, ktorých dokončenie sa blíži, sa po prvýkrát dostáva do centra pozornosti Príručka pre vzdelávanie nových pedagógov. Táto príručka poradí, ako založiť a implementovať kurz pomocou metodiky NEWS. Partneri si uvedomujú, že je opäť nevyhnutná jasná a spoločná definícia cieľových skupín pre rôzne výstupy projektu.
Taktiež, tak ako pri mnohých dnešných projektoch, je tu otázka, či potrebujeme predĺženie trvania, aby sme dosiahli všetko, čo sme si v projekte NEWS predsavzali.
JANUÁR 2021
Je to, aké to je …
Nový rok – stará téma a zamyslené tváre: diskusiám a plánovaniu stále dominuje COVID 19. V projekte NEWS sú naplánované dve nadnárodné školenia, jedno pre skúsených pedagógov dospelých na testovanie Príručky pre vzdelávanie nových pedagógov, jedno pre nových školiteľov a tých, ktorí chcú pokračovať vo svojej príprave na testovanie materiálov našich metodických modulov. Pri oboch školeniach je otázkou, či sa môžu vôbec konať prezenčne. Počas tohto stretnutia partneri podrobne diskutujú aj o moduloch týkajúcich sa mediálnej výchovy, výučby jazykov a IKT.
SEPTEMBER 2020
Nikto nevie ….
Po letnej prestávke sa opäť stretávame: a diskusiám a plánovaniu stále dominuje JEDNA téma: pandémia COVID 19. Diskusia o tom, s akými obmedzeniami a predpismi v súčasnosti žijú rôzni partneri, je veľmi zaujímavá. Akokoľvek je situácia neistá, partneri sa zhodujú v jednej veci: plánované stretnutie na Slovensku sa musí odložiť. Pokračujeme tiež v tvorbe obsahu: diskutujeme o prvých návrhoch modulov v oblasti mediálnej výchovy, výučby jazykov a IKT.
JÚN 2020
Rodí sa metodika
Slovenský partner predstavuje svoju koncepciu štruktúry a obsahu všeobecnej metodiky pre NEWS. Diskutujeme tiež o požiadavkách na učebné osnovy vo vzdelávaní dospelých, ktoré sú jasne definované v niektorých partnerských krajinách.
MÁJ 2020
Začíname sezónu online stretnutí
Partneri preskúmali osvedčené postupy pri výučbe kritického myslenia v rôznych oblastiach vzdelávania dospelých. Táto zbierka dobrej praxe slúži ako inšpirácia pre vývoj našej metodiky. Taktiež to neskôr obohatí Príručku pre vzdelávanie nových pedagógov o praktické príklady.

APRÍL 2020
Novinky z NEWS
Prvý newsletter o projekte je publikovaný a odoslaný – samozrejme preložený do národných jazykov partnerov. Predstavuje projekt a partnerov a poskytuje informácie o cieľových skupinách projektu.
Tu si môžete stiahnuť náš prvý newsletter.

MAREC 2020
… a môžete nám dať like

NEWS má vlastnú stránku na Facebooku, ktorá slúži na zdieľanie správ, informácií a poznatkov z projektu. Sledujte nás!
@KA2projectNEWS
FEBRUÁR 2020
Projektová stretnutie v Lipsku, Nemecko

Už v našich rozhovoroch padne termín COVID 19, ale nemáme ani najmenšie tušenie, čo všetko spôsobí. A napokon toto stretnutie bude nadlho posledným skutočným osobným stretnutím.
No rozprávame sa predovšetkým o projekte: v tomto bode sa uskutočnil prieskum u tých, ktorí vzdelávajú dospelých a riadiacich pracovníkov v inštitúciách, ktoré poskytujú takéto vzdelávanie. Vykonali sa v krajinách všetkých partnerov projektu, aby sme zozbierali a vyhodnotili skúsenosti, potreby a budúce výzvy. Práve ich analýza tvorí pomyslený odrazový mostík pre úvahy a postupy v metodológii a pre tvorbu konkrétnych materiálov v projekte. Detailne sme predebatovali, čo znamená učiť a súčasne aplikovať kritické myslenie a rozvoj ktorých kľúčových kompetencií bude v našom zornom uhle. Výsledkom našich snáh bola spoločná dohoda na základnej štruktúre našich modulov, či už pre všeobecnú rovinu kritického myslenia, no súčasne aj pre konkrétne moduly v mediálnej výchove, výučbe jazykov a IKT.
No a večer si členovia konzorcia zaslúžia trochu oddychu. Napríklad v podobe piva priamo z mestského pivovaru.

JANUÁR 2020

Už nás možete vidieť
Webovská stránka projektu The NEWS – New Education With Success sa práve spustila. Zatiaľ je jej obsah skromnejší, so základnými údajmi o projekte a partneroch. No obsah sa už chystá!
NOVEMBER 2019
Skutočné dobrodružstvo sa začína až teraz!
Stretávame sa na úvodnom (kick off) projektovom stretnutí v Tenerife. Takmer na rok presne odo dňa, keď sme sa všetci zoznámili v Berlíne. Skvelé počasie, dych berúca scenéria, úžasné jedlo…Napriek týmto a iným lákadlám sa v Bajamare zameriavame najmä na to, ako by sme naše myšlienky z Berlína, sľuby a záväzky z projektovej žiadosti uviedli do praxe v konkrétnych pracovných krokoch. Čo všetko treba spraviť a ako si podelíme pracovné úlohy?
A vrcholný bod programu? Naši hostitelia z Planeta Ciencias nás pozývajú do astronomického observatória v Teide. Nezabudnuteľný zážitok!
DECEMBER 2018
Ocitli sme sa spolu v zoznamovacej agentúre
Vo svete Erasmus+ sa to nazýva TCA, po slovensky Aktivity nadnárodnej spolupráce a v tomto konkrétnom prípade išlo o seminár na tému Podpora kritického myslenia a mediálnej gramotnosti – posilnenie demokracie v Európe prostredníctvom vzdelávania dospelých v 2018 v Berlíne. Tu, počas jednotlivých sekcií, budúci partneri v tomto projekte sedeli za spoločným stolom, diskutovali a rozvíjali myšlienku projektu. Išlo o zárodok “NEWS – New education with success”. A súčasne o začiatok vzrušujúceho partnerstva.
O tomto podujatí sa môžeš dozvedieť viac v článku jedného z partnerov na EPALE.